Bảng giá phun môi thẩm mỹ

DỊCH VỤChi phíThời gian thực hiện (phút)
Nâng mũi Hàn Quốc1045
Nâng mũi bọc sụn1545-60
Nâng mũi S line/ L line 3D2560
Nâng mũi cấu trúc 4D3560
Nâng mũi cấu trúc 4D siêu âm4560
Nâng mũi cấu trúc 4D NanoForm5560-90
Nâng mũi cấu trúc 4D tự thân7560-90

Bảng giá phun môi thẩm mỹ

DỊCH VỤChi phíThời gian thực hiện (phút)
Nâng mũi Hàn Quốc1045
Nâng mũi bọc sụn1545-60
Nâng mũi S line/ L line 3D2560
Nâng mũi cấu trúc 4D3560
Nâng mũi cấu trúc 4D siêu âm4560
Nâng mũi cấu trúc 4D NanoForm5560-90
Nâng mũi cấu trúc 4D tự thân7560-90

Bảng giá phun môi thẩm mỹ

DỊCH VỤChi phíThời gian thực hiện (phút)
Nâng mũi Hàn Quốc1045
Nâng mũi bọc sụn1545-60
Nâng mũi S line/ L line 3D2560
Nâng mũi cấu trúc 4D3560
Nâng mũi cấu trúc 4D siêu âm4560
Nâng mũi cấu trúc 4D NanoForm5560-90
Nâng mũi cấu trúc 4D tự thân7560-90

Bảng giá phun môi thẩm mỹ

DỊCH VỤChi phíThời gian thực hiện (phút)
Nâng mũi Hàn Quốc1045
Nâng mũi bọc sụn1545-60
Nâng mũi S line/ L line 3D2560
Nâng mũi cấu trúc 4D3560
Nâng mũi cấu trúc 4D siêu âm4560
Nâng mũi cấu trúc 4D NanoForm5560-90
Nâng mũi cấu trúc 4D tự thân7560-90